Ga naar de inhoud

Inschrijven

Sociale Zekerheidsrecht Datum 27 juni 2024 (6 PE)

donderdag, 27 jun 2024

18:00 – 22:30

Literatuur: Recht een introductie: mr. Parviz Samim en mr. Amber Blok, 3e druk 2022(blz. 549-613)
18:00-19:15
zorgplicht, sociale verzekeringen en voorzieningen, werknemers verzekering, volksverzekeringen, sociale voorzieningen, SVB, UWV, belastingdienst, gemeenten, rechtsmiddelen, WW, vereisten, verlengde werkeloosheidswet, hoogte WW, Ziektewet, hoogte en duur, Arbeidsongschiktheid, IVA, WIA, Toeslagenwet, Participatiewet.
19:15-19:30 pauze
19:30-20:45 Een ruim werknemersbegrip, De arbeidsovereenkomst als kern, Gelijkstelling, Uitgezonderde arbeidsverhoudingen, Uitvoering en toezicht, Rechtsbescherming, Polisadministratie ,Financiering werknemersverzekeringen.
20.45-21.15 Toets

Event Category

Sociale Zekerheidsrecht

Evenementslocatie

Online cursus

Kosten

exclusief BTW
€ 120.00

Total Seats

999

Remaining Seats

999