Ga naar de inhoud

Welkom to Sophia PEOver Sophia-PE

Sophia-PE ontleent haar naam aan het Griekse begrip Wijsheid. Wijsheid, dan wel kennis is de start om een goede tolk/vertaler te zijn. Je moet minimaal goed twee talen voortreffelijk beheersen. Bovendien is het van belang dat jij ook kennis hebt van het onderwerp, waarover je tolkt.Cursus aanbod

In verband met het vertalen van juridische zaken is het in het kader van de tolkencompetentie van belang dat de tolk/vertaler kennis heeft van de juridische materie en begrippen.

Programmabeschrijving cursus Recht voor tolken Sophia PE

Sophia PE is een onderwijsinstituut erkend door de Minister van Justitie en Veiligheid voor permanente educatie van tolken en vertalers. De cursussen hebben tot doel het juridisch begrip van de tolk/vertaler te onderhouden en te verbeteren.

De modules worden als live Webinars gegeven via Zoom meeting.  Voor ieder uur dat men aanwezig is wordt 1 PE punt gegeven. Voor elke module dient er huiswerk te worden gemaakt. Dit zijn 20 meerkeuze vragen.

U krijgt voor het huiswerk dat wordt ingeleverd 0,5 PE  ongeacht de score. Direct na de les wordt er getoetst. Bij een minimale score van 70% score krijgt men de PE voor het lezen van de opgegeven literatuur.  De PE-punten voor de gelezen literatuur is wisselend per avond. Ook heeft men recht op een herkansing.  Als hulp hiervoor krijgt men bij elke cursus een syllabus waarin de hoofdzaken van de cursus op een rij worden gezet. De kosten zijn € 20,– exclusief BTW per PE punt.

Wanneer U niet met de toets wil meedoen verzoeken wij U dit mee te delen tijdens de inschrijving. De kosten zijn dan minimaal € 60. Exc. Btw.  Per avond.

Wanneer U zich opgeeft voor 1 september 2024 kunt U een jaar lang PE-punten halen bij zoombijeenkomsten voor € 1400,– exclusief BTW en na 1 september 2024 kunt U een jaarlang 80 PE-punten halen voor € 1500,– exc. BTW.

Aanmelding dient plaats te vinden minimaal een week van tevoren.

Ook zullen er t.z.t.  Intervisies worden georganiseerd. Deze behoren niet bij het arrangement. De intervisies zullen fysiek worden gegeven.