Meteen naar de inhoud

Welkom to Sophia PEOver Sophia-PE

Sophia-PE ontleent haar naam aan het Griekse begrip Wijsheid. Wijsheid, dan wel kennis is de start om een goede tolk/vertaler te zijn. Je moet minimaal goed twee talen voortreffelijk beheersen. Bovendien is het van belang dat jij ook kennis hebt van het onderwerp, waarover je tolkt.Cursus aanbod

In verband met het vertalen van juridische zaken is het in het kader van de tolkencompetentie van belang dat de tolk/vertaler kennis heeft van de juridische materie en begrippen.

Programmabeschrijving cursus Recht voor tolken Sophia PE

Sophia PE is een erkend onderwijsinstituut door de Minister van Justitie en Veiligheid voor permanente educatie van tolken en vertalers. De cursussen hebben tot doel het juridisch begrip van de tolk/vertaler te onderhouden en te verbeteren.

De verschillende cursussen bestaan uit 1 of 2 dagdelen. Alleen Bestuursrecht bestaat uit 4 dagdelen. Er dient 4 keer huiswerk te worden ingeleverd namelijk 20 meer keuzevragen per keer. U krijgt hiervoor 0,5 PE punten. Om de overige 29PE-punten te krijgen dient U de toets met een minimale score van 70% te halen. Dit zijn meer keuzevragen met het recht op herkansing.

Staatsrecht, Volkenrecht, en Internationaal strafrecht en Materieel- en Formeel strafrecht bestaat uit 2 avonden. Voor elke avond dient er huiswerk te worden gemaakt. Dit zijn 20 meer keuze vragen. U krijgt voor het huiswerk dat wordt ingeleverd 0,5 PE-punt ongeacht de score. Direct na de cursus wordt er getoetst. Bij een minimale score van 70% score krijgt men de PE voor het lezen van de opgegeven literatuur. De PE-punten wisselen per avond. De lessen worden via zoom gegeven. Voor ieder uur dat men aanwezig aanwezig is wordt 1 PE-punt gegeven. Ook lessen worden via zoom gegeven. Voor ieder uur dat men aanwezig wordt 1 PE-punt gegeven. Ook heeft met recht op een herkansing. Als hulp hiervoor krijgt men elke cursus een syllabus waarin de hoofdzaken van de cursus op een rij worden gezet. De kosten zijn € 20,– per punt

Wanneer U zich opgeeft voor 1 september 2023 kunt U een jaar lang PE-punten halen bij zoombijeenkomsten voor € 1400,– exclusief BTW en na 1 september 2023 kunt U een jaar lang PE-punten halen voor € 1500,– exc. BTW.

Aanmeldingen dienen plaats te vinden minimaal een week van te voren plaats te vinden. Mocht e.e.a niet gaan meldt dit info@sophia-pe.
Ook zullen er t.z.t. intervisies worden georganiseerd. Deze behoren niet bij het arrangement. De intervisies zullen fysiek worden gegeven.