Ga naar de inhoud

Inschrijven

Internationaal Strafrecht deel 2
11 december 2023

maandag, 11 dec 2023

18:00 – 21:15

Lesdoelen zijn kennis hebben van de betekenis en oorsprong van de begrippen die tijdens de ze cursus worden behandeld.

18.00-19.15 Omissie beginsel, Constitutieve gevolg, Beschermingsbeginsel, Lex mitior, Personaliteitsbeginsel, Actieve nationaliteitsbeginsel, Passieve nationaliteitsbeginsel, Subjecten, Objecten, Immuniteit, Uitlevering, Vertrouwensbeginsel, Specialiteitsbeginsel, Wederkerigheidsbeginsel, Uitlevering, Overlevering, Uitleveringsdetentie, Overleveringswet, Inbeslagneming, Opgeëiste persoon, Europees aanhoudingsbevel, Uitvoerende staat, Uitvaardigde lidstaat, Uitvoerende justitiële autoriteit. Europees arrestatiebevel (EAB), uitleveringswet, Lijstfeiten, Weigeringsgronden, Hardheidsconclusie, Interstatelijk vertrouwensbeginsel, Rechtbank Amsterdam, Pupino-arrest, Kort geding, Europese Hof voor Rechten van de Mens, Verkorte procedure, Weigeringsgronden, Leeftijd strafrechtelijke aansprakelijkheid, Evidente onschuld, Gelijkgestelde vreemdelingen, Voorwaarde van rechtsmacht

19.15-19.30 Pauze

19.30-20.45 Territoriale rechtsmacht uitvoerende lidstaat, Extraterritoriale rechtsmacht uitvaardigde lidstaat, Facultatieve weigeringsgronden, Imperatieve weigeringsgrond (Dwingende weigeringsgrond), Ne Bis idem, Verjaring, Gegronde vermoeden, Feiten en omstandigheden, Soering-arrest, Verstekvonnis, Persoonlijke verschijning, Onevenredigheid

20.45-21.15 Toets

Literatuur: mr. R. van Elst en Prof. mr. van Sliedrecht, Handboek Internationaal Strafrecht, blz. 334-547 (213 A5) (106,5A4):20= 5,33 Studie-uren + cursusuren 2,5 uur + huiswerk 0,25 uur + toets 0,5 uur= 8 Studie-uren +11 Studie-uren = 19 uren

Prijs afzonderlijke cursus: € 380,– exclusief BTW

Docent: mr. K.J. Meijer

Event Category

Internationaal Strafrecht

Evenementslocatie

Kosten

exclusief BTW
€ 380.00

Total Seats

999

Remaining Seats

999