Ga naar de inhoud

Inschrijven

Internationale Strafrecht deel 1
deel1 en deel 2 19 PE 4 december 2023

maandag, 4 dec 2023

18:00 – 20:15

Lesdoelen zijn kennis hebben van de betekenis en oorsprong van de begrippen die tijdens de ze cursus worden behandeld.

18.00-19.15 Internationaal Strafrecht algemeen, overlevering, rechtsmacht, uitlevering, Overlevering) Internationaal Strafrecht, Droit pénal international , Droit international pénal, Materieel recht, Formeel recht, ICC, Europees strafrecht, Europees Verdrag voor rechten van de mens, Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), Verdrag betreffende de Werking in de Europese Unie, Strafrechtelijke samenwerking, Wederzijdse erkenning, Schengenuitvoeringsovereenkomst,

EU-uitleveringsovereenkomst, Ruimte vrijheid, veiligheid en recht, Corpus juris houdende strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen, Justitiële samenwerking, Art. 67, lid 3 en 82, lid 1 VWEU, Europees Justitieel Netwerk, Eurojust, Europol, OLAF ( L ’Office Europièen de la Lutte Anti Fraude)

19.15-19.30 Pauze

19.30-20.15 Opsporingshulp en kleine rechtshulp, overdracht en overname van strafvervolging, Overdracht en overname buitenlandse beslissingen, ICC, Wederzijds vertrouwen, Erkennen, Uitvoering, Faciliterende en autonome functie van harmonisatie, Uitvaardigende staat, Uitvoerende staat, Beslissingsstaat, Tenuitvoeringingsleggingstaat, Programma van maatregelen om uitvoering te geven aan het beginsel van wederzijdse erkenning, Kaderbesluiten, Europees onderzoek bevel (EOB), Richtlijn 2014/41/EU betreffende onderzoek bevel in strafzaken, PUEU 2014, L130/1,Wet Wederzijdse Erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties, Beschermingsregel, Rechtsinstrumenten, Art. 288 VWEU, Implementatie, Extensieve interpretatie, Europees openbaar ministerie, VERORDENING (EU) 2017/1939 VAN DE RAAD, betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie („EOM”), Rechtsmacht, Immuniteit, Diplomatieke onschendbaarheid, Jurisdictie, Lotuszaak, Jurisdiction to adjudicate, Judicial jurisdiction, Soevereiniteit, Rechtsmachtconflicten, Verbod op terugwerkende kracht, Kompetenz-Kompetenz, ss. Lotus case, Arrest Warrant of 11 april 2000 (Democratische Republiek Congo t België)Extraterritoriale rechtsmacht, Territorialiteitsbeginsel, vlaggenbeginsel, Universaliteitsbeginsel, Locus delicti

Literatuur: mr. R. van Elst en Prof. mr. van Sliedrecht

Docent: mr. K.J. Meijer

Event Category

Internationaal Strafrecht

Evenementslocatie

Online Cursus

Kosten

exclusief BTW
€ 380.00

Total Seats

999

Remaining Seats

999