Ga naar de inhoud


Ons pakket met cursussen

In verband met het vertalen van juridische zaken is het in het kader van de tolkencompetentie van belang dat de tolk/vertaler kennis heeft van de juridische materie en begrippen. De competentie van de tolk/vertaler dient verder te reiken dan alleen het vertalen van het gesproken of geschreven woord. Indien de tolk/vertaler kennis heeft van de juridische materie en begrippen kan hij beter als tolk/vertaler optreden, omdat hij immers weet waarover hij spreekt of schrijft én in welk kader hij dat dient te plaatsen. Kennis van de algemene wet bestuursrecht, vreemdelingen- en asielrecht en strafrecht is onmisbaar bij het goed kunnen vertalen van de juridische materie. Hierdoor verhoogt de tolk/vertaler ook zijn linguïstische competentie.

 

 

Naam cursus

Datum

PE-punten zonder Toets en met huiswerk

 PE-punten met Toets en huiswerk

 Prijs

Bijscholingscursus Rechtsfilosofie

29 augustus 2023

3

11

€ 220,–

Bijscholingscursus Verdieping Staatsrecht

6  en 13 september 2023

6

18

€ 360,–

Bijscholingscursus Volkenrecht

20 en 27 september 2023

6

30

€ 600

Bijscholingscursus Europees recht

28 september 2023

3

4

€ 80,–

Bijscholingscursus Internationaal Strafrecht

4 en 11 oktober 2023

6

19

€ 380,–

Bijscholingscursus

Strafrecht A

(Materieel Strafrecht + practicum)

5 en 8 september 2023

 

25 en 26 oktober 2023

5

16

€ 320,–

Bijscholingscursus

Strafrecht B formeel recht + practicum

12 en 13 september september 2023

 

1 en 2 november 2023

5

23

€ 460,–

Bijscholingscursus

Wvggz, WZD, Wfz

19 september 2023

8 november 2023

3

6

€ 120,–

Personen- en familierecht

26 september 2023

15 november 2023

3

7

€ 140,–

Erfrecht

3 oktober 2023

29 november 2023

3

6

€ 120,–

Jeugd(straf)recht

12 oktober 2023

23 november 2023

3

6

€ 120,–

Privaatrecht A

10 oktober 2023

11 december 2023

 

3

6

€ 120,–

Privaatrecht B

17 oktober 2023

18 december 2023

 

3

9

€ 180,–

Naturalisatie en vreemdelingenrecht

30 augustus 2023 en 30 november 2023

6 december 2023

3

5

€ 500,–

Asielrecht

31 augustus en 4 september 2023

13 en 14 december 2023

6

20

€ 400,–

Bestuursrecht

21 september, 28 september 2023, 5 oktober 2023 12 oktober 2023,

 

23 oktober 2023

30 oktober 2023

7 november 2023,

14 november 2023

12

43

€ 800,–

 

 

 

 

 

 

 

 


Staatsrecht
Zonder toets4 PE
Met toets12 PE


Volkenrecht
Zonder toets4 PE
Met toets7 PE


Internationaal Strafrecht
Zonder toets4 PE
Met toets7 PE


Strafrecht
Zonder toets4 PE
Met toets14 PE


Wet forensisch Zorg 
Zonder toets2 PE
Met toets7 PE


WvGGZ, Zorg Dwang
Zonder toets2 PE
Met toets14 PE


Erfrecht
Zonder toets4 PE
Met toets8 PE


Rechtsfilosofie
Zonder toets4 PE
Met toets8 PE


Asiel en vreemdelingenrecht
Zonder toets4 PE
Met toets19 PE


Asiel en vreemdelingenrecht
Zonder toets4 PE
Met toets19 PE
Actuele programma