Ga naar de inhoud

Inschrijven

Strafrecht B (materiële strafrecht) en practicum
19 juni 2024 (18 PE)

woensdag, 19 jun 2024

18:00 – 21:00

Lesdoelen zijn kennis hebben van de betekenis en oorsprong van de begrippen die tijdens de ze cursus worden behandeld.

18.00-19.15 Strafbaar feit, Delictsomschrijving, Krenkingsdelicten, gevaarzettingsdelicten, generale preventie, specifieke preventie, verenigingstheorieën, grondbeginselen van het strafrecht, nulla poena sine praevialegi, Bestimmtheitgebot, verbod van analogie, AVAS, schuldbeginsel, verwijtbaarheid, onschuld en risicoaansprakelijkheid, straf processueel, element, model, wederrechtelijk, bestanddelen, bewijs, kwalificatie, strafuitsluitingsgronden, rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden, bewijs- en kwalificatie uitsluitingsgronden, objectieve- en subjectieve bestanddelen, materiële- en formele delicten, Commissie- en omissiedelicten, gekwalificeerde- en geprivilegieerd delicten, Materiële opzetdelicten, Culpoze gevolg delicten, Concrete gevaarzetting, redelijke toerekening, Opzet, Kleurloos opzet, opzet als bedoeling, Opzet als zekerheids- of noodzakelijkheidsbewustzijn, voorwaardelijk opzet, bewijs, wetende dat, oogmerk, voorbedachte raad, Culpa, verwijtbare onvoorzichtigheid, bewuste en onbewuste schuld, roekeloosheid

19.15-19.30 Pauze

19.30-20.45 Ontoerekeningsvatbaarheid, overmacht, noodweer en noodweerexces, wettelijk voorschrift, bevoegd en onbevoegd ambtelijk bevel, ontoerekeningsvatbaar, psychische overmacht, overmacht-noodtoestand, Poging, onvoltooide poging en een onvoltooide poging, voorbereiding, deelneming, doen, uitlokking, plegen, medeplegen, medeplichtig, kwaliteitsdelicten, functioneel leiderschap, rechtspersoon, leiding geven, Samenloop, Generalis-specialis, meerdaadse samenloop, voortgezette handeling, vervolgbaarheid, verjaring, klachtdelicten, ne bis in idem, executie verjaring, transactie, strafbeschikking, sancties, vrijheidsstraf, taakstraf, geldboete, bijkomende straffen, vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende maatregelen, voorwaardelijke straf

Literatuur: Prof. mr. K. Lindenberg en Prof. mr. H.D. Wolswijk, Ons Strafrecht 1, 16e druk bladzijde 1- 419, (419 A5) (209,5 A4):20= 10,25 Studie-uren + cursusuren 2,5 uur + huiswerk 0,5 uur= 13,25 Studie-uren

Practicum Materieel Strafrecht (avond 2) 8 september 2023 en 26 oktober 2023

18.00-19.15 herhaling vorige avond en nieuwe zedenwetgeving

Practicum strafrecht

20.00=21.00 uur Toets

Literatuur: Prof. mr. K. Lindenberg en Prof. mr. H.D. Wolswijk, Ons Strafrecht 1, 16e druk bladzijde 1- 419, (419 A5) (209,5 A4):20= 10,25 Studie-uren + cursusuren 2,5 uur + huiswerk 0,5 uur= 13,25 + 2,75 Studie-uren= 16 PE

Prijs afzonderlijke cursus: € 320,– exclusief BTW

Docent: mr. K.J. Meijer

Event Category

Materieel Strafrecht

Evenementslocatie

Online Cursus

Kosten

exclusief BTW
€ 360.00

Total Seats

999

Remaining Seats

999